A . M . D

AVRUPA MALATYASPORLULAR DERNEĞİ“ NİN  AMAÇLARI

 

1-MALATYASPORA MADDİ VE MANEVİ OLARAK DESTEK SAGLAMAK.

Dernegimiz Malatyasporun Malatya sehri icin cok önemli bir kurum oldugunun bilincinde olup.  Malatyaspora yapılan her hizmetin Malatya şehrine ve Malatya halkına yapılan bir hizmet olduğu ilkesiyle yola çıkıp 1 ci amaç olarak Malatyaspora maddi ve manevi bütün desteği sağlamak olarak seçmiştir.

Malatyaspor Malatya ekonomisine ciddi faydalar sağlayan bir kurumdur.Malatya ilinde gerçekleşen her maçta ve özellikle de büyük takımlarda oynanan maçlarda  Malatya esnafına ve tüccarına maddi açıdan çok önemli fayda sağlanmaktadır.

Malatyaspor Malatya ilininde tanıtımına çok büyük katkı sağlamaktadır.Diğer  taraftan oynanan her maçta satılan biletlerden futbol federasyonuna ve valiliğe %10-15 dolaylarında bir pay verilmekte ve  bu paylar aracılığıyla çocuk esirgeme kurumu gibi sosyal kurumlara destek sağlanmaktadır.

 

2-Avrupa’da yaşayan Malatyaspor taraftarlarını, Malatyaspora ilgi duyan herkesi tek bir çatı altında birleştirmek

Derneğimiz Avrupa’da yaşayıp Malatyasporu tutan,Malatyaspora ilgi duyan herkesi biraraya getirmek istemektedir.Bu amaç doğrultusunda yoğun şekilde çalışmalar yapılmakta bölge toplantıları düzenlenmektedir.Dernekte yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetlerle üyeler arası diyalog sağlanacaktır.

 

3-Üyeler arası yardımlaşma ve dayanışmanın teşvik edilmesi

Birimiz hepimiz hepimiz birimiz ilkesinden hareketle üyelerimizin sorunlarını mutluluklarını acılarını paylaşmak ve bu yönde bir aile mantığı içerisinde yardımlaşma ve dayanışma teşvik edilmeye çalışılmaktadır.

Bunu içinde dernekte internet sayfası ve e-mail grubu oluşturularak etkin iletişim sağlanacaktır.

 

4-Malatyaspor’un Avrupa’da daha iyi tanıtılması ve özellikle Avrupa’daki maçlarında desteklenmesi

Malatyasporumuzun Avrupa’da insanlar tarafından daha iyi tanınması adına tanıtım çalışması yapılmaktadır.Özellikle Avrupa’daki maçlarında seyirci katılımının en üst düzeyde olması için gereken bütün çalışmalar yapılmaktadır.

Diğer taraftan Malatyaspor vesilesiyle Malatya ili medyada sürekli tanıtılmakta ve çok büyük paralar verilerek yapılamayacak bir tanıtım yapılmaktadır.   Ayrıca Avrupada yapılacak olan  sporla ilgili özellikle futbolla ilgili  fuarlarda , panellerde Malatyasporu en iyi şekilde tanıtmak.

 

5-Avrupa’daki özellikle göçmen çocuklarının futbol veya diğer spor dallarında egitimlerinin desteklenmesi

Avrupa’da yaşayan göçmen çocuklarının uyuşturucu,sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmaları,yaşama tutunmaları ve eğitim yaşantılarının ve özellikle ergenlik döneminin sağlıklı atlatabilmeleri adına çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.Bu bağlamda çocuklarımız futbol veya diğer spor dallarına yönlendirilmektedir.

 

6-Avrupa’daki genç futbolcuların Malatyaspor’a kazandırılması için çalışmalar yapilmasi

Avrupa’daki genç futbolcular tespit edilmekte bu yönde raporlar hazırlanmakta ve bu amaçla gerekli irtibatlar kurularak bu oyuncuların Malatyaspora kazandırılması için çalışmaları yapılmaktadır.

Ve bu vesile ile Malatyasporu bir futbolcu yetiştirme merkezi haline getirip Malatyaspor aracılığı ile  Avrupadadaki genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmak.

 

7-Avrupa futbolu ve Avrupalı futbol takımları ile Malatyaspor arasında daha yakın ilişkiler geliştirilmesi için çalışılması

Avrupadaki Futbol takımları ile temasa geçip bu takımalardaki bilgi , altyapı ve tesis birikimlerini Malatyaspora taşımak ve Malatyaspor ile bu takımların ilişkilerini güçlendirmek. Sporda şiddete karşı FIFA fair play kurallarını yaygınlaştırmak.

Avrupadaki sporla ilgili kurumların FIFA veya Dünya bankası gibi kurumların uyguladığı projelerden Malatyasporunda yararlanmasını sağlamak ve bu konularda çalışmalar yapmak.

 

8-Avrupa’daki gelişmiş spor tesisi altyapısı ile ilgili birikimin Malatyaspor’a da götürülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması

Değişen dünya’ da sporun kalitesi ve sporcuların yetişmesi bilgi birikimi ,teknik ve  deneyimi kadar fiziksel koşullarlada ilgilidir.Bu anlayış içerisinde Avrupa’daki gelişmiş spor tesisi  alt yapısının Malatyaspor’a götürülebilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır

 

9-Spor aracılığıyla Avrupa ve Türk halkları arasında karşılıklı yakınlaşmaya katkıda bulunmak

 ‘’Yurtta sulh cihanda sulh’’ ilkesinden hareketle Avrupa’ daki halklarla Türk halkı arasında karşılıklı yakınlaşmanın ve dayanışmanın sağlanması için çalışmalar ve etkinlikler yapılması.

 

10-Avrupada yetişen yeni nesile Malatyasporu tanıtmak ve sevdirmek.

Hepimiz bilirizki takım tutma sevgisi çocukken başlar ve tüm hayatımız boyunca devam eder . İşte bizde bu bilinçte olup Malatyasporumuzu yeni yetişen nesile çocukluktan sevdirmek istiyoruz.

 

11-Derneğimiz dini, siyasi ve ideolojik hiçbir amaç gütmeyip, sadece yukarıdaki sportif hedefler çerçevesinde faaliyet göstermeyi amaçlar. Malatyaspor takımı Doğu Anadolu bölgesindeki tek gözde birinci lig takımıdır.Bölgenin konjöktürü göz önüne alındığında bu takım gerek Malatya ilinde gerekse de Doğu Anadolu Bölgesinde  insanlar arasındaki manevi ilişkilere katkı sağlamakta ve bu duyguları pekiştirmektedir.